joomla templates top joomla templates template joomla

Urząd Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu podsumował miniony rok

golub-dobrzyn.pl włącz . Opublikowano w Samorząd

Od początku roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu zarejestrowano 299 aktów urodzenia z czego 24 to urodzenia poza granicami kraju, które zostały wpisane do polskich ksiąg stanu cywilnego. Najwięcej dotyczy dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Norwegii. 

Dla porównania w 2013 roku zarejestrowano 319 urodzeń, to o 20 urodzeń więcej niż w roku 2014. Najmłodsza mama miała - 16 l., najmłodszy tata - 20 l., najstarsza mama – 48 l., najstarszy tata – 62 l., W podsumowywanym okresie urodziło się więcej dziewczynek niż chłopców, choć różnice są nieznaczne (dziewczynek- 152, chłopców - 147). W porównywanym 2013 roku urodziło się natomiast więcej chłopców niż dziewczynek ( 168 – chłopców, 151 – dziewczynek).

Dla chłopców w tym roku najczęściej wybierano imię – Marcel. W czołówce jest też: Bartosz, Kacper, Alan, Jakub, Jan, Nikodem, Szymon. Dla dziewczynek, wiodąca od kilku lat prym – Julia, została wyparta przez Lenę, Amelię, Zuzannę, Agatę, Nadię, Nikolę, Maję. Wybór imienia dla dziecka to decyzja na całe życie. Imię to jeden z najważniejszych elementów tożsamości dziecka, a potem dorosłego życia. Obecnie panuje moda na oryginalne, niekonwencjonalne rzadko spotykane imiona.

Widoczne są dwie tendencje w wyborze imion: jedni rodzice doceniają tradycje i sięgają po tradycyjne imiona typu: Maria, Zofia, Franciszek. Inni zainspirowani bohaterami filmowymi czy literackimi podążają za modą i decydują się na nietypowe imiona, takie jak: Luna, Diana, Izaura. W 2014 r. na ślubnym kobiercu stanęło 105 par, czyli tyle samo, co w roku ubiegłym. Siedem par zawarło związek małżeński poza granicami kraju z obywatelami: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Odnotowano ten fakt w księgach stanu cywilnego poprzez tzw. transkrypcję. Dla porównania w 2012 r. na założenie rodziny zdecydowało się 140 par. Spadek liczby ślubów wynika prawdopodobnie z tego, że obecnie najwięcej małżeństw zawierają osoby urodzone w drugiej połowie lat 80- tych, i pierwszej połowie lat 90- tych, czyli po wyżu demograficznym. Przekłada się to także na aktualną liczbę urodzeń. W 2014 roku zarejestrowano 62 orzeczenia rozwodowe czyli 16 orzeczeń więcej niż w roku poprzednim.

Coraz więcej par decyduje się na wolne związki. Dzieci pochodzące z wolnych związków zazwyczaj uznawane są przez ojców. Sporządzono 92 protokoły przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Liczba ta zmniejszyła się o 5 oświadczeń w stosunku do roku ubiegłego.

W minionym roku zarejestrowano 197 aktów zgonu, z czego 2 to zgony jakie nastąpiły poza granicami kraju. Wśród osób zmarłych były 93 kobiety i 104 mężczyzn. Liczba zgonów zmalała o 41 osób w stosunku do roku poprzedniego. W ogólnej liczbie zgonów są zarówno mieszkańcy gminy oraz miasta Golub-Dobrzyń jak również osoby z innych miejscowości, których zgon nastąpił na terenie działania tut. Urzędu Stanu Cywilnego.

Medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie zostało odznaczonych 8 par. W imieniu Prezydenta RP medale wręczył Burmistrz Miasta. Katarzyna Kukielska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego