joomla templates top joomla templates template joomla

Zakończył się projekt "Przedszkolak poznaje świat"

uggolub-dobrzyn.pl włącz . Opublikowano w Wiadomości gminne

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. ”Przedszkolak poznaje świat” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt rozpoczął się 1 września 2012r, natomiast skończył 31.08.2014r.

Od 1 września 2012 roku do 27 stycznia 2013 roku, gdy w budynku trwały prace, dzieci korzystały z jednej z klas w Szkole Podstawowej we Wrockach. Do nowych oddziałów przedszkolnych w Ostrowitem i we Wrockach zostało przyjętych ponad 40 dzieci. Zgodnie z harmonogramem projektu zostali zatrudnieni nauczyciele, personel, zostało zakupione wyposażenie (stoły, krzesła, szatnie, zabawki, książki itp.).

Piękny budynek po poczcie we Wrockach, nowe wnętrza, nowe wyposażenie nie przypominają tego, co było widoczne jeszcze w czerwcu, kiedy Wójt zaproponował, aby ten właśnie budynek, odpowiadając na potrzeby mieszkańców wsi Wrocki i okolic, przeznaczyć na przedszkole. Dla dzieci z nowo powstałych oddziałów oraz już istniejących oddziałów Gminnego Przedszkola w Ostrowitem zorganizowano zajęcia dodatkowe: język angielski, plastyczne i rytmikę.

Wszyscy uczestnicy projektu brali udział w wyjazdach edukacyjno-poznawczych, a cała społeczność przedszkolna uczestniczyła w uroczystościach okolicznościowych, np. "Dzień rodziny", warsztaty wielkanocne, spotkania wigilijne itp. Obecnie, chociaż projekt już się skończył Przedszkole nadal działa a środki na jego utrzymanie pochodzą z budżetu Gminy.