joomla templates top joomla templates template joomla

Otwarcie gospodarstwa przy ZS2

serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl włącz . Opublikowano w Wiadomości powiatowe

 W dniu 21 padziernika 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie gospodarstwa przyszkolnego Zespołu Szkół nr2 w Golubiu-Dobrzyniu. W uroczystości udział wzięła Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, pani Anna Łukaszewska, Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z przewodniczącym Starostą Wojciechem Kwiatkowskim, liczne grono zaproszonych gości, pracodawców związanych z branżą rolniczo-ogrodniczą, rolnicy oraz uczniowie szkoły. 

Nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi przez panią Kurator Annę Łukaszewską, Starostę Wojciecha Kwiatkowskiego oraz Dyrektora szkoły Grzegorza Różańskiego, natomiast ks. kanonik Andrzej Zblewski poświęcił maszyny rolnicze i przyległy areał. W związku z pozyskaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Dział 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego został zakupiony sprzęt poletkowy.

Gospodarstwo przyszkolne ROLNIK to teren pozyskany od PTTK o powierzchni 4ha, dzięki któremu zostały stworzone warunki dla uczniów do: - utworzenia poletek doświadczalnych, analizy wpływu czynników agrotechnicznych na wielkość i jakość plonów, samodzielnego wykonywania zabiegów agrotechnicznych, monitorowania i diagnozowania występowania agrofagów, poznania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, wykonania obsługi technicznej, przeglądów, konserwacji maszyn i urządzeń; - utworzenia ogrodów tematycznych przez uczniów technikum architektury krajobrazu oraz produkcji roślin ozdobnych i szkółkarstwa.

Przedstawione zostały zmiany w programach nauczania dla technika rolnika, rolnika i technika architektury krajobrazu.